Wat betekenen de nieuwe regels voor u als gebiedsbeheerder?

De rijksoverheid informeert u over de regelgeving, procedures, de financiering, uw rol als gebiedsbeheerder en de informatieverplichtingen. Deze staan nog niet vast en worden op dit moment uitgewerkt. In de digitale nieuwsbrief zwerfafval informeren wij u over de voortgang.

drinkbekers gedeeltelijk van kunststof

Internetconsultatie

Stakeholders, producenten en gebiedsbeheerders zoals gemeenten, zijn betrokken bij de uitwerking van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) in de eerste fase. Vanaf 26 oktober 2021 tot en met 6 december 2021 is de openbare consultatie voor de ministeriële regeling. Voor deze consultatie wordt door Rijkswaterstaat en IenW een informatiebijeenkomst georganiseerd. De ministeriële regeling met de UPV en de reductiemaatregelen wordt naar verwachting begin 2022 gepubliceerd. De regeling treedt vanaf 2023 in werking. Als u behoefte heeft aan meer informatie, kunt u contact opnemen via de Helpdesk Afvalbeheer: afvalbeheer@rws.nl.

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Een van de maatregelen is uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor de artikelen die onder de richtlijn vallen. Dit betekent dat producenten van wegwerpplastic verantwoordelijk worden voor de kosten die gebiedsbeheerders van openbare ruimte maken bij het (laten) opruimen van het zwerfafval dat door hun producten ontstaat. Voor de uitwerking van de UPV wordt een systematiek ontwikkeld om de kosten van het opruimen in kaart te brengen. Bovendien worden met de producenten afspraken gemaakt over het innen en uitgeven van deze middelen. Deze systematiek en afspraken worden beschreven in de ministeriële regeling.

Verpakkingen voor maandverband

Wat kunt u extra doen om plastic zwerfafval tegen te gaan?

  • In lokale verordeningen kunt u bepaalde ballonnen of plastic confetti verbieden bij evenementen.
  • Verwijs bij het afgeven van een vergunning voor een evenement naar alternatieven voor wegwerpplastic.
  • Informeer uw inwoners over de plaatjes (schildpad-logo) die komen te staan op alle producten waarin plastic is verwerkt. Voor verschillende producten gelden verschillende plaatjes. Een overzicht vindt u in dit bestand (pdf, 115 kB).
  • Informeer uw inwoners over de nieuwe regels door de nieuwsberichten en posts op sociale media van Milieu Centraal te delen. U kunt naar rijksoverheid.nl doorverwijzen voor algemene informatie over de richtlijn voor wegwerpplastic.
  • Verwijs bedrijven in uw gemeente door naar het Ondernemersplein voor actuele informatie over wat de regeling voor hen betekent.

Op deze site van de Europese Commissie vindt u een overzicht van de ‘markeringen’ in verschillende talen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Kijkt u dan geregeld op deze website of schrijft u zich in voor de Nieuwsbrief zwerfafval. U kunt ook contact opnemen met uw koepelorganisatie, zoals de VNG of Unie van Waterschappen.