Wat betekenen de nieuwe regels voor u als gebiedsbeheerder?

De rijksoverheid informeert u over de regelgeving, procedures, de financiering, uw rol als gebiedsbeheerder en de informatieverplichtingen. Deze staan nog niet vast en worden op dit moment uitgewerkt. In de digitale nieuwsbrief zwerfafval informeren wij u over de voortgang.

drinkbekers gedeeltelijk van kunststof
Verpakkingen voor maandverband

Ministeriële regeling

De rijksoverheid informeert u over de regelgeving, procedures, de financiering, uw rol als gebiedsbeheerder en de informatieverplichtingen. Op 29 maart 2022 is de ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik gepubliceerd. Deze ministeriële regeling werkt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor zwerfafval en de reductiemaatregelen voor plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen verder uit. Deze regeling treedt vanaf 2023 in werking.

Heeft u behoefte aan meer informatie of vragen over de regeling, neem dan contact op via de Helpdesk Afvalbeheer: afvalbeheer@rws.nl.

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Een van de maatregelen is uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor de artikelen die onder de richtlijn vallen. Dit betekent dat producenten van wegwerpplastic verantwoordelijk worden voor de kosten die gebiedsbeheerders van openbare ruimte maken bij het (laten) opruimen van het zwerfafval dat door hun producten ontstaat. Voor de uitwerking van de UPV wordt een systematiek ontwikkeld om de kosten van het opruimen in kaart te brengen. Bovendien worden met de producenten afspraken gemaakt over het innen en uitgeven van deze middelen. Deze systematiek en afspraken worden beschreven in de ministeriële regeling.

Lees meer over de berekening van de vergoeding voor gebiedsbeheerders en de bijdrage van de producenten.

Wat kunt u extra doen om plastic zwerfafval tegen te gaan?

 • In lokale verordeningen kunt u bepaalde ballonnen of plastic confetti verbieden bij evenementen.
 • Verwijs bij het afgeven van een vergunning voor een evenement naar alternatieven voor wegwerpplastic.
 • Informeer uw inwoners over de plaatjes (schildpad-logo) die komen te staan op alle producten waarin plastic is verwerkt. Voor verschillende producten gelden verschillende plaatjes. Een overzicht vindt u in dit bestand (pdf, 337 kB).
 • Informeer uw inwoners over de nieuwe regels door de nieuwsberichten en posts op sociale media van Milieu Centraal te delen. U kunt naar rijksoverheid.nl doorverwijzen voor algemene informatie over de richtlijn voor wegwerpplastic.
 • Verwijs bedrijven in uw gemeente door naar het Ondernemersplein voor actuele informatie over wat de regeling voor hen betekent.

Op deze site van de Europese Commissie vindt u een overzicht van de ‘markeringen’ in verschillende talen.

Twee handige informatiefolders

In de folder Wat gaat de SUP voor u betekenen - voor overheidsorganisaties (pdf, 2 MB) leest u:

 • Maatregelen om het gebruik van plastic wegwerpbekers en –voedselverpakkingen te verminderen
 • Maatregelen in uw eigen bedrijfsvoering
 • Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
 • Bewustmakingsmaatregelen sigaretten

Werkt u voor een gemeente? Lees dan de folder Wat gaat de SUP voor u betekenen - voor gemeenten (pdf, 3.5 MB). Daarin leest u over alle bovenstaande onderwerpen, aangevuld met:

 • Regels voor consumptie ter plaatse, onderweg, afhalen of bezorgen
 • Regels voor festivals en evenementen
 • Wat kunt u aanvullend op het SUP-beleid tegen single-use plastic doen?

Meer weten?

Wilt u meer weten? Kijkt u dan geregeld op deze website of schrijft u zich in voor de Nieuwsbrief zwerfafval. U kunt ook contact opnemen met uw koepelorganisatie, zoals de VNG of Unie van Waterschappen, of met de Helpdesk Afvalbeheer: afvalbeheer@rws.nl.