Wegwerpplastic

Nieuwe regels over wegwerpplastic

Elke dag gooien we in Nederland 19 miljoen plastic wegwerpbekers en -bakjes weg die eenmalig worden gebruikt. Veel van die bekers en bakjes komen bovendien als zwerfafval terecht in het milieu. Voor een betere leefomgeving gaan we met ondernemers, overheid en consumenten eenmalig gebruik van dit soort bekers en bakjes terugdringen. Door plastic niet meer gratis te verstrekken kunnen we er samen voor zorgen dat we het minder gebruiken en weggooien. Het doel is 40% minder wegwerpbekers en -bakjes in 2026. Hergebruik is onze nieuwe norm.

Aanpak verminderen wegwerpplastic

Vanaf 1 juli 2023 betalen klanten van afhaal- en bezorghoreca (to go-locaties) voor wegwerpbekers en -bakjes, boven op de prijs van hun eten en drinken. Daarnaast kunnen zij kiezen voor een door de ondernemer aangeboden of zelf meegebracht herbruikbaar alternatief. In de supermarkt gaan klanten betalen voor voorverpakte portieverpakkingen van eten en drinken voor onderweg.

Voor consumptie op locatie zijn vanaf januari 2024 bekers en bakjes met plastic verboden. Die locaties gebruiken dan afwasbare kopjes, glazen, borden en bakjes of bakjes en borden zonder plastic.

Meer over deze reductiemaatregelen: www.minderwegwerpplastic.nl

Samen tegen zwerfafval

Met de invoering van de Single-use plastic richtlijn helpt de rijksoverheid de aanpak tegen zwerfafval verder. Samen met de statiegeldregeling op kleine plastic flesjes en blikjes en de gezamenlijke campagnes van het platform Schouders onder Schoon is de SUP-richtlijn een nieuw instrument om zwerfafval tegen te gaan.

Wat betekenen de nieuwe regels voor u als gebiedsbeheerder?

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Producenten van wegwerpplastic gaan meebetalen aan de kosten die gebiedsbeheerders maken voor het opruimen van het zwerfafval.

Hoe worden de vergoeding voor gebiedsbeheerders en de bijdrage van de producenten berekend?

Afbeelding als markering

Op alle wegwerpproducten waar plastic in is verwerkt, komt een versie van dit plaatje te staan. Zet het op de afvalkalender van uw gemeente. Zo kan de inwoner zien:

De afbeelding zegt: product bevat plastic

  • In dit product zit plastic
  • Gooi het goed weg, dus in de afvalbak
  • Zo bescherm je het milieu, de zee en de dieren

Verschillende producten krijgen verschillende plaatjes. Een overzicht vindt u in het markeringsoverzicht hiernaast.

Handige tools

Wat betekenen de nieuwe regels over wegwerpplastic voor u als consument? U vindt het op Rijksoverheid.nl.

Wat betekenen de nieuwe regels over wegwerpplastic voor u als ondernemer? U vindt het op 1. het Ondernemersplein (statiegeld, UPV en handelsverbod); 2. op www.minderwegwerpplastic.nl (afhalen en consumptie ter plaatse).

Wat betekenen de nieuwe regels over wegwerpplastic voor u als gebiedsbeheerder van openbare ruimte? U vindt het op deze pagina.

Op Rijksoverheid.nl leest u meer over de richtlijn (doel, stand van zaken). Daar vindt u ook een poster met de maatregelen.