Wegwerpplastic

Nieuwe regels over wegwerpplastic

Het gebruik van wegwerpplastic, zoals plastic wegwerpdrinkbekers en etensbakjes voor to-go-producten, wordt vanaf 3 juli 2021 stap voor stap verminderd. Deze producten zijn namelijk slecht voor het milieu. Wegwerpplastic zorgt voor 43% van het zwerfafval in zee. Daarom heeft Europa een richtlijn gemaakt over  wegwerpplastic: de Single-use plastic richtlijn (SUP-richtlijn). Door geen wegwerpplastic meer te gebruiken en aan te bieden, werken we samen aan een schonere omgeving. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de richtlijn op en coördineert de invoering.

Plastic rietjes, borden en ander wegwerpplastic verboden

Verschillende maatregelen worden ingezet om zwerfafval van wegwerpplastic aan te pakken. Zoals markeringen op verpakkingen, inzameldoelstellingen en handelsverbod op bepaalde producten.

Een van de stappen is het verbieden van sommige producten. Vanaf 3 juli 2021 mogen plastic bordjes, plastic bestek, plastic roerstaafjes, rietjes en wattenstaafjes niet meer worden verkocht. Bestaande voorraden worden nog opgemaakt, het kan dus voorkomen dat u ze nog tegenkomt.

Samen tegen zwerfafval

Met de invoering van de Single-use plastic richtlijn helpt de rijksoverheid de aanpak tegen zwerfafval verder. Samen met de statiegeldregeling op kleine plastic flesjes en blikjes en de gezamenlijke campagnes van het platform Schouders onder Schoon is de SUP-richtlijn een nieuw instrument om zwerfafval tegen te gaan.

Afbeelding als markering

Op alle producten waar plastic in is verwerkt, komt een versie van dit plaatje te staan. Zet het op de afvalkalender van uw gemeente. Zo kan de inwoner zien:

  • In dit product zit plastic
  • Gooi het goed weg, dus in de afvalbak
  • Zo bescherm je het milieu, de zee en de dieren

Verschillende producten krijgen verschillende plaatjes. Een overzicht vindt u in het markeringsoverzicht hiernaast.

Handige tools

Wat betekenen de nieuwe regels over wegwerpplastic voor u als consument? U vindt het op Rijksoverheid.nl.

Wat betekenen de nieuwe regels over wegwerpplastic voor u als ondernemer? U vindt het op het Ondernemersplein.

Wat betekenen de nieuwe regels over wegwerpplastic voor u als gebiedsbeheerder van openbare ruimte? U vindt het op deze pagina.

Op Rijksoverheid.nl leest u meer over de richtlijn (doel, stand van zaken). Daar vindt u ook een poster met de maatregelen.