Trainingen

Zwerfafval: bijna elke gemeente heeft er helaas mee te maken. Zwerfafval is storend, zorgt voor onhygiënische situaties en heeft negatieve gevolgen voor het milieu. Het verontreinigt de natuur, dieren eten het op of raken erin verstrikt. En als zwerfafval in het water belandt, dan breekt het plastic op in kleine stukjes en verdwijnt het niet meer (de zogenoemde plastic soup).

Zwerfafval? Aanpakken!

Het is belangrijk dat we zwerfafval aanpakken. Rijkswaterstaat zet zich in om zwerfafval in Nederland te verminderen. Dit doen we samen met gemeenten, natuurorganisaties, kennisinstituten en het bedrijfsleven.

Om gemeenten te helpen bij de aanpak van zwerfafval, biedt Rijkswaterstaat al een aantal jaar verschillende trainingen aan. In al onze trainingen combineren we onze kennis van de problematiek en theorie over gedragsverandering met de laatste ontwikkelingen uit pilots en onderzoeken. Resultaat? Een praktische, goed onderbouwde aanpak waar je direct mee aan de slag kunt.

Drie trainingen

Je kunt deelnemen aan drie trainingen. In elke training onderzoek je hoe je van het probleem tot een oplossing komt: je analyseert het probleem (en de oorzaak), je leert meer over gedrag en gedragsverandering en je kijkt welke effectieve interventies je kunt inzetten om het gedrag te veranderen en het probleem op te lossen. Alle trainingen zijn digitaal: dus kleinere groepen, meer persoonlijke aandacht en geen reistijd. De trainingen zijn bedoeld voor gemeenten en andere gebiedsbeheerders.

Integrale aanpak

Lees voordat je een training volgt op deze pagina meer over de integrale aanpak. Hier vind je achtergrondinformatie voor de trainingen Verander gedrag, Schone recreatiegebieden en Voorkom bijplaatsing. Zo krijg je inzicht in de aanpak die in de training aan bod komt.

Startdata van onze trainingen

Datum Naam van workshop Link naar workshop
04nov Verander gedrag