Bronaanpak plastic zwerfafval

Plastic zwerfafval komen we overal tegen: op straat, in de natuur en ook in en langs de grote rivieren. Via deze rivieren kan dit afval richting zee stromen en onderdeel worden van de plastic soep. Het vervuilt onze leefomgeving en is schadelijk voor het milieu. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft Rijkswaterstaat (RWS) aanpakken ontwikkeld om te voorkomen dat zwerfafval in het water en op de oevers terecht komt. De resultaten lees je hier. De komende vier jaar gaan we met gebiedsbeheerders aan de slag om deze aanpakken te implementeren en op te schalen.

Bronaanpak zwerfafval

In opdracht van IenW heeft RWS tussen 2019 en 2021 samen met stakeholders pilots uitgevoerd, waarin maatregelen zijn ontwikkeld en getest die voorkomen dat plastic zwerfafval in de rivier terecht komt. Voor het project zijn eerst de grootste bronnen van plastic zwerfafval op rivieroevers in kaart gebracht. We richten ons op de volgende zes bronnen:

  1. Recreatiestranden
  2. Bouwplaatsen en bedrijventerreinen
  3. Binnenvaart
  4. Sanitair afval
  5. Sport- en recreatievisserij
  6. Stadskades

Zelf aan de slag?

Heb je een beheertaak bij rivieroevers en ben je benieuwd naar wat je kunt doen om te voorkomen dat plastics in het water komen? Bekijk dan de verschillende werkwijzen met daarin praktische tips en interventies voor schone oevers. Heb je vragen over de bronaanpak zwerfafval? Neem dan contact met ons op via zwerfafval@rws.nl.


7 quick wins voor schone rivieren

In de infographic ‘7 quick-wins voor schone rivieren’ zijn zeven eenvoudige maatregelen op een rijtje gezet die je als gebiedsbeheerder kunt nemen om plastic zwerfafval in rivieren te verminderen.