Ontwikkelingen

Ontwikkelingen in water

Bronaanpak rivieroevers

In 2020 en 2021 richten we ons op de volgende zes bronnen: recreatiestranden langs de grote rivieren; bedrijventerreinen en bouwplaatsen; binnenvaart; recreatievaart; sportvissers; stadskades.

Vangsystemen

Sinds 2019 onderzoekt Rijkswaterstaat de mogelijkheid om het zwerfafval in rivieren op te vangen en te verwijderen. De drie pilots richten zich op verschillende riviertypen.

Ontwikkelingen op land

Langs wegen

Rijkswaterstaat heeft de  afgelopen jaren een aantal pilots uitgevoerd op het gebied van zwerfafvalaanpak op verzorgingsplaatsen, carpoolplaatsen en langs wegen.