Over ons

Missie

In opdracht van het ministerie van IenW helpt Rijkswaterstaat helpt mee zwerfafval te voorkomen en draagt daarmee bij aan het vergroten van de leefbaarheid, het beperken van schade aan gezondheid en milieu en het realiseren van een circulaire economie. Rijkswaterstaat ontwikkelt en implementeert daarom een aanpak van zwerfafval voor zijn areaal. Deze aanpak is gericht op zowel schoonmaken als schoonhouden. Daarbij zoeken we actief de samenwerking met andere partners.

Wie

Binnen Rijkswaterstaat werken heel veel collega's in de regio's aan het opruimen van zwerfafval. Voor specifieke kennis op het gebied van zwerfafval is er een RWS kenniscentrum zwerfafval. Het kenniscentrum is ondergebracht bij de afdeling Afval en Circulair.

Contact

U kunt ons bereiken via de Helpdesk Afvalbeheer en via zwerfafval@rws.nl.