Rapport Impact van (zwerf)afval op de Nederlandse veehouderij

Titel: Rapport Impact van (zwerf)afval op de Nederlandse veehouderij. Een schatting van de economische gevolgen van zwerfafval voor de veehouderij in Nederland

Samenvatting: Zwerfafval komt ook voor in weilanden en akkers. Een mogelijke consequentie is scherp-in bij rundvee.
Aanleiding voor deze rapportage is het project 'Versterken beleidsbasis, meten is weten', waarvan het rapport 'Monitoren van de effecten van zwerfafval' deel uit maakt. Hierin wordt voorgesteld om indirecte kosten van zwerfafval problematiek te bepalen voor de veehouderijsector.

Datum: november 2019

Auteur: KIWA

Document: Rapport-zwerfafval-veehouderij-kosten (pdf, 6.4 MB)