Monitoren van de effecten van zwerfafval

Titel: Monitoren van de effecten van zwerfafval. Een studie naar geschikte indicatoren

Samenvatting: Rapport monitoring van zwerfafval, door CE Delft uitgevoerd in samenwerking met NederlandSchoon en de NVRD, in het kader van het project 'Versterken beleidsbasis, meten is weten'. Doel: Het ontwikkelen van indicatoren die de effecten van zwerfafval op leefbaarheid, gezondheid mens en natuur, verlies aan grondstoffen en kosten in kaart brengen. De indicatoren kunnen worden gebruikt om de doelen van de Landelijke Aanpak Zwerfafval verder te concretiseren en om te bepalen in hoeverre de doelstellingen zijn behaald.

Datum: oktober 2018

Auteurs: Geert Warringa, Martijn Broeren, Stefanie van de Water, Geert Bergsma, Jaime Rozema

Document: Monitoren-van-de-effecten-van-zwerfafval (pdf, 1.5 MB)