Impact van zwerfafval op gezondheid van mens en natuur

Titel: Impact van zwerfafval op gezondheid van mens en natuur

Samenvatting: Rijkswaterstaat heeft aan CE Delft gevraagd om samen met experts een kwalitatieve inschatting van de potentiële impact van verschillende soorten zwerfafval op de gezondheid van mens en natuur te maken. Hiermee kunnen de meest zorgwekkende categorieën zwerfafval, zoals die jaarlijks gerapporteerd worden in de Afvalmonitor, geïdentificeerd worden.
De belangrijkste conclusie die uit het expertpanel is voortgekomen is dat de potentiële schadelijkheid van de materialen waaruit zwerfafval bestaat verschilt, en dat deze gerangschikt kunnen worden naar mate van zorgwekkendheid.

Datum: december 2019

Auteurs: Pelle Sinke, Martijn Broeren en Geert Bergsma

Document: Impact-van-zwerfafval (pdf, 1.8 MB)