Landelijke zwerfafvalmonitor aanvullende rapportage opschalingskengetallen peuken & kauwgom : jaarrapportage 2022

Titel: Landelijke zwerfafvalmonitor aanvullende rapportage opschalingskengetallen peuken & kauwgom : jaarrapportage 2022

Samenvatting: Aanvullend op de jaarlijkse monitor zwerfafval, die Rijkswaterstaat uitvoert in opdracht van het ministerie IenW. Een onderzoek naar het aandeel sigarettenpeuken en kauwgom in zwerfafval. Bij peuken wordt ook onderscheid gemaakt tussen peuken zonder en met filter.
In dit rapport staan de resultaten van dat onderzoek.

Datum: december 2022

Auteur: Eco Consult

Document: Landelijke zwerfafvalmonitor aanvullende rapportage opschalingskengetallen peuken & kauwgom : jaarrapportage 2022