Landelijke zwerfafvalmonitor incl. extra gebiedstypen: jaarrapportage 2022

Titel: Landelijke zwerfafvalmonitor incl. extra gebiedstypen: jaarrapportage 2022

Samenvatting: Om te meten hoe schoon Nederland is voert Rijkswaterstaat sinds 2008 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de landelijke monitor zwerfafval uit. Hierbij meet Ecoconsult op ongeveer 1.400 locaties verspreid door het land hoe schoon het is en wat de samenstelling van het zwerfafval is. In dit rapport zijn de resultaten van 2022 weergegeven.

Datum: januari 2023

Auteur: Eco Consult

Document: Landelijke zwerfafvalmonitor incl. extra gebiedstypen: jaarrapportage 2022