Monitoringsboekje zwerfafval (2008/2009): Nederland steeds schoner

Titel: Monitoringsboekje zwerfafval (2008/2009): Nederland steeds schoner

Samenvatting: Dit boekje van Gemeente Schoon geeft een overzicht van de zwerfafval situatie in 2008 en 2009. Hierin wordt ingegaan op aandachtsgebieden: winkelgebieden, OV-gebieden, schoolomgeving en parkeerplaatsen langs snelwegen. Ook de beleving van de burgers wordt bekeken. Gebruik van deze kennis kan de effectiviteit van maatregelen als campagnes en participatie aanzienlijk vergroten.

Datum: januari 2010

Auteur: Gemeente Schoon

Document: Monitoringsboekje zwerfafval (2008/2009): Nederland steeds schoner (pdf, 4.5 MB)