Monitoringsboekje zwerfafval (2013/2014/2015): Samen voor een schone omgeving

Titel: Monitoringsboekje zwerfafval (2013/2014/2015): Samen voor een schone omgeving

Samenvatting: Wordt Nederland schoner? Beleeft men dit ook zo? En hoe zegt men zich te gedragen? Dit wordt jaarlijks landelijk gemeten door Rijkswaterstaat (Gemeente Schoon). NederlandSchoon heeft daarnaast cijfers uit haar verkiezingen Schoonste Winkelgebied en Schoonste Stationsgebied en voert ook een belevingsmonitor uit. In dit boekje leest u de resultaten uit de Landelijke monitor zwerfafval t/m 2015 van Rijkswaterstaat aangevuld met resultaten uit twee verkiezingen en de belevingsmonitor van NederlandSchoon.

Datum: augustus 2016

Auteur: Rijkswaterstaat en NederlandSchoon

Document: Monitoringsboekje zwerfafval (2013/2014/2015): Samen voor een schone omgeving