Technologie

In deze fase zijn we vooral bezig met het verkennen van technologische meettechnieken die interessant kunnen zijn voor zwerfafvalmonitoring in de rivieren.

Projectomschrijving: In deze verkenning bekijken we welke bestaande technologische meettechnieken interessant kunnen zijn voor zwerfafvalmonitoring in de rivieren. Deze verkenning bestaat uit drie stappen. In stap 1 inventariseren we alle mogelijke meettechnologieën voor (algemene) monitoring. Bij stap 2 doen we een haalbaarheidstoetsing waarbij we kijken welke technologieën ook echt geschikt zijn voor ‘onze’ beoogde zwerfafvalmonitoring. Tijdens stap 3 bereiden we pilotbeschrijvingen voor, zodat we vier potentiële technologieën in een vervolgstudie daadwerkelijk kunnen testen.

Looptijd: november 2021 tot februari 2022

Status: het eindrapport is opgeleverd.

Partner: Royal HaskoningDHV

Rapport: Voorstudie monitoringstechnieken zwerfafval grote rivieren

Projectomschrijving: Tijdens dit 4 jaar durende PhD traject kijken we hoe AI kan worden ingezet voor zwerfafvaldetectie in rivieren. Het onderzoek is opgezet in 4 fasen. In de eerste fase verkennen we al het bestaande onderzoek over zwerfafvaldetectie in rivieren. We gaan op zoek naar waar de research gaps zitten en bepalen waar nog onderzoek voor nodig is. In fase 2 onderzoeken we hoe je een robuust onderzoeksmodel kunt bouwen dat plastic kan detecteren. Vervolgens onderzoeken we in fase 3 of dit onderzoeksmodel ook iets kan zeggen over de hoeveelheden plastic. In de laatste stap van het PhD-project wordt onderzocht of en hoe het model kan worden geïntegreerd in een structurele monitoringssystematiek.

Looptijd: december 2020 tot december 2024

Status: het PhD-proposal is in december 2021 goedgekeurd. In het najaar van 2022 wordt het eerste wetenschappelijke artikel gepubliceerd.

PartnerTUDelft

Projectomschrijving: In deze innovatieve pilot verkennen we de mogelijkheden om plastic te detecteren in de waterkolom door middel van sonartechniek. De testen zijn uitgevoerd in een gecontroleerde testomgeving waarbij stukken plastic zijn losgelaten in stilstaand en afgesloten water. Vervolgens is een drijvende sonar sensor door het water geleid om de plastics te detecteren via puls detectie. De eerste inzichten van de pilot zijn hoopgevend. Plastic kan worden gedetecteerd. De vraag die we nu onderzoeken is of plastic goed genoeg te onderscheiden is van andere materialen zoals zwevend organisch materiaal.

Looptijd: september 2021 – februari 2022

Status: het eindrapport is opgeleverd

PartnersNoria en Deltares

Rapport: Verkenning akoestisch monitoren plastic afval in de waterkolom