Technologie

In deze fase zijn we vooral bezig met het verkennen van technologische meettechnieken die interessant kunnen zijn voor zwerfafvalmonitoring in de rivieren.

Projectomschrijving: in dit project worden een viertal technologische meettechnieken onderzocht en getest, die mogelijk interessant kunnen zijn voor zwerfafvalmonitoring in de rivieren. Binnen dit project worden deze vier technologische meettechnieken via bureaustudie en fysieke experimenten onderzocht en getest in de vorm van vier pilots. De vier pilots zijn gericht op: stationaire camera’s, niet-stationaire camera’s, sonar en satelliet- en luchtbeelden. Naar aanleiding van de resultaten van deze pilots, worden er vervolgens voor de technologieën met potentie ook daadwerkelijk meetmethodes ontwikkeld.

Looptijd: september 2022 – juni 2023

Status: het Plan van Aanpak is vastgesteld, de eerste experimenten zijn uitgevoerd en de eerste tussenresultaten zijn bekend.

PartnersTAUW, HKV en WUR

Projectomschrijving: Tijdens dit 4 jaar durende PhD traject kijken we hoe AI kan worden ingezet voor zwerfafvaldetectie in rivieren. Het onderzoek is opgezet in 4 fasen. In de eerste fase verkennen we al het bestaande onderzoek over zwerfafvaldetectie in rivieren. We gaan op zoek naar waar de research gaps zitten en bepalen waar nog onderzoek voor nodig is. In fase 2 onderzoeken we hoe je een robuust onderzoeksmodel kunt bouwen dat plastic kan detecteren. Vervolgens onderzoeken we in fase 3 of dit onderzoeksmodel ook iets kan zeggen over de hoeveelheden plastic. In de laatste stap van het PhD-project wordt onderzocht of en hoe het model kan worden geïntegreerd in een structurele monitoringssystematiek.

Looptijd: december 2020 tot december 2024

Status: het eerste wetenschappelijke artikel is gepubliceerd in januari 2023. Het tweede wetenschappelijke artikel wordt verwacht in de zomer van 2023.

PartnerTUDelft

Eerste wetenschappelijke artikel: Deep learning for detecting macroplastic litter in water bodies: A review

Projectomschrijving: In deze verkenning bekijken we welke bestaande technologische meettechnieken interessant kunnen zijn voor zwerfafvalmonitoring in de rivieren. Deze verkenning bestaat uit drie stappen. In stap 1 inventariseren we alle mogelijke meettechnologieën voor (algemene) monitoring. Bij stap 2 doen we een haalbaarheidstoetsing waarbij we kijken welke technologieën ook echt geschikt zijn voor ‘onze’ beoogde zwerfafvalmonitoring. Tijdens stap 3 bereiden we pilotbeschrijvingen voor, zodat we vier potentiële technologieën in een vervolgstudie daadwerkelijk kunnen testen.

Looptijd: november 2021 tot februari 2022

Status: het eindrapport is opgeleverd.

Partner: Royal HaskoningDHV

Rapport: Voorstudie monitoringstechnieken zwerfafval grote rivieren

Projectomschrijving: In deze innovatieve pilot verkennen we de mogelijkheden om plastic te detecteren in de waterkolom door middel van sonartechniek. De testen zijn uitgevoerd in een gecontroleerde testomgeving waarbij stukken plastic zijn losgelaten in stilstaand en afgesloten water. Vervolgens is een drijvende sonar sensor door het water geleid om de plastics te detecteren via puls detectie. De eerste inzichten van de pilot zijn hoopgevend. Plastic kan worden gedetecteerd. De vraag die we nu onderzoeken is of plastic goed genoeg te onderscheiden is van andere materialen zoals zwevend organisch materiaal.

Looptijd: september 2021 – november 2021

Status: het eindrapport is opgeleverd

PartnersNoria en Deltares

Rapport: Verkenning akoestisch monitoren plastic afval in de waterkolom