Data- en informatiemanagement

Een cruciale schakel

Een cruciale schakel in het ontsluiten en verder brengen van onze pilotresultaten en onderzoeksbevindingen is informatie- en datamanagement. Het is belangrijk dat resultaten van projecten eenduidig en vergelijkbaar zijn zodat we hier onderbouwde uitspraken over kunnen doen.

Op dit moment zijn we het datamanagementproces aan het inrichten. We kijken naar de inwinning, verwerking en ontsluiting van projectdata. Een belangrijke volgende stap is het interpreteren van deze data en omzetten naar concrete antwoorden op onze onderzoeksvragen. Dit noemen we informatiemanagement. Hiermee voorzien we zowel intern als extern betrokken partijen aan wetenschappelijk onderbouwde informatie.

Op dit moment lopen er nog geen projecten binnen dit domein.