Routekaart monitoring van (plastic) zwerfafval in rivieren

Hoe ziet de route naar betrouwbare monitoring van (plastic) zwerfafval in rivieren er uit? Wat zijn de uitdagingen en oplossingen? Wat zijn kansen en dilemma’s? Om inzicht te kunnen krijgen in de omvang van het probleem van zwerfafval in water en om maatregelen te kunnen onderbouwen, te ontwikkelen en te verbeteren werkt Rijkswaterstaat aan een monitoringstrategie.

De monitoring brengt hotspots, hoeveelheden, samenstelling en herkomst van (plastic) zwerfafval in rivieren beter in beeld. RWS heeft met de WUR een routekaart opgesteld die de te nemen stappen naar een betrouwbare monitoring beschrijft. De routekaart geeft prioriteiten en ontwikkelpaden en beschrijft welke onderzoeken en pilots (op oevers, in de waterkolom, op het oppervlak) moeten worden uitgevoerd. Op basis hiervan starten in 2021 diverse monitoringprojecten zoals oevermetingen, netmetingen in de waterkolom en observaties vanaf bruggen.

Netwerkweek 2021

Deze belangrijke vragen werden ook besproken tijdens de sessie ‘Monitoring van zwerfafval in rivieren’ in de Netwerkweek Zwerfafval van 10 februari, aan de hand van verschillende voorbeelden, met verschillende sprekers. In een introductiefilm werden de uitdagingen en oplossingen in 'casus-regio' West-Nederland Zuid (WNZ) getoond. Ook werd getoond hoe artificial intelligence en citizen science kunnen helpen bij monitoring. Voor velen een eye-opener die handvatten kan geven bij hun eigen aanpak voor beheer en opstellen van beleid.

Meer weten?