Fase 2: Testen en toetsen

In deze fase doen we:

Maandelijkse observaties om inzicht te krijgen in de ordegrootte, samenstelling, hotspots en bronnen van zwerfafval; vergelijken we het oude meetprotocol met het vernieuwde protocol.

Een nulmeting is een belangrijk referentiepunt. Het geeft ons inzicht in hoe we ervoor staan, laat patronen zien en geeft ons de ruimte om bij te sturen waar nodig. Met deze gegevens maken we onze zwerfafval aanpak zo betrouwbaar en efficiënt mogelijk.

Hieronder lees je met welke projecten we bezig zijn:

Projectomschrijving: Dit programma bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan een deel al is opgestart in Fase 1. We combineren maandelijkse metingen vanaf bruggen met experimenten waarmee we controleren of we de juiste meetmethodiek gebruiken. Zo kunnen we de trends en verbeterpunten zien.

Looptijd: maart 2022 – juni 2023

Status: Loopt

Partners: Arcadis en WUR

Link naar rapport: volgt medio juli 2023