Pilot monitoring drijvend zwerfafval en macroplastics in rivieren : jaarmeting 2021

Titel: Pilot monitoring drijvend zwerfafval en macroplastics in rivieren : jaarmeting 2021

Samenvatting: In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt Rijkswaterstaat aan een monitoringstrategie voor macro- en microplastics in de grote rivieren.
Drijvend op het wateroppervlak verplaatst zwerfafval zich door het riviersysteem. Om onderzoek te doen naar de omvang, trends te meten en om de variatie in kaart te brengen is een meetprotocol nodig. In 2021 heeft Wageningen University & Research (WUR) hiervoor een meetprotocol ontwikkeld waarbij vanaf bruggen het drijvende zwerfafval, waaronder macroplastics, gemeten kan worden.
Dit protocol is vanaf januari 2021 tot december 2021 getoetst door maandelijks drijvende zwerfafval, zwerfafval transport genoemd, te meten. Deze metingen geven inzicht in de maandelijkse variatie van het drijvende zwerfafval een indicatie van het zwerfafvaltransport.

Datum: maart 2022

Auteur: Wageningen University report. In opdracht van Rijkswaterstaat WVL

Document: Pilot monitoring drijvend zwerfafval en macroplastics in rivieren : jaarmeting 2021