Fase 1: Methodeontwikkeling

In deze fase zijn we vooral bezig met:

het (door)ontwikkelen en toepassen van nieuwe technieken, meetprotocollen en methodologieën voor zwerfafval op het water; het opstellen van protocollen voor monitoring door middel van meten, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens.

We komen veel te weten over hoe je afval moet meten en hoe het zich gedraagt in de rivier. We kijken bijvoorbeeld of het snel stroomt of juist langzaam, of het aanspoelt. En als het aanspoelt waar het zich ophoopt. Is dat in bochten van rivieren of juist langs rechte oevers? Ook bekijken we welke invloed de getijden, scheepvaart of stormen hebben op het gedrag van zwerfafval. Al deze informatie is relevant omdat je bijvoorbeeld precies wil weten of je op de juiste plek aan het meten bent.

Hieronder lees je met welke projecten we bezig zijn:

Projectomschrijving: In deze pilot is er vanaf verschillende bruggen drijvend zwerfafval geobserveerd en geturfd. Bekijk hier de korte film waarin we de methodiek uitleggen. Daarnaast deden we oevermetingen waarbij we afval van oeverkades verzamelden om te meten, te wegen en te categoriseren. Deze gegevens verzamelen om een beter beeld te hebben van het langsdrijvende afval te bepalen. Daarnaast hebben we het meetprotocol uitgewerkt. Met experimenten is gekeken of de methode geschikt is om drijvend zwerfafval te meten en hoe de methode verbeterd kan worden. Op welk moment van de dag is het bijvoorbeeld het Wanneer op de dag is bijvoorbeeld het beste om te observeren?

Looptijd: januari 2021 – december 2021

Status: Afgerond

Partner: Wageningen University (WUR)

Rapport: Pilot monitoring drijvend zwerfafval en macroplastics in rivieren : jaarmeting 2021

Projectomschrijving: In dit project richten we ons op het optimaliseren van bestaande meetmethodieken. We kijken hierbij naar de betrouwbaarheid en validiteit van de methode. Simpel gezegd: Meet je wat je wil meten? Is de methodiek die je gebruikt geschikt? Geven de gegevens uit de methode het drijvend afval goed weer? We doen dit op basis van nader te selecteren experimenten. Voorbeelden van experimenten kunnen zijn:

  • Kun je beter observeren met verrekijker dan met het blote oog?
  • Maakt het uit waar je op de brug staat te observeren?
  • Hoe vaak en hoelang moet je observeren om een juist beeld te krijgen van het drijvende zwerfafval?
  • Hoe zichtbaar zijn verschillende vormen en kleuren zwerfafval?

Looptijd: maart 2022 – mei 2023

Status: in uitvoering

Partners: Arcadis en WUR

Link naar rapport: plaatsing medio juli 2023