Fase 2: Testen en toetsen

In deze fase doen we:

eerste observaties om inzicht te krijgen in de ordegrootte, samenstelling, hotspots en bronnen; een nulmeting op de oevers voor de kwantificatie van zwerfafval; vergelijken we het oude meetprotocol met het vernieuwde protocol.

Een nulmeting is een belangrijk referentiepunt. Het geeft ons inzicht in hoe we ervoor staan, laat patronen zien en geeft ons de ruimte om bij te sturen waar nodig. Met deze gegevens maken we onze zwerfafvalaanpak zo betrouwbaar en efficiënt mogelijk.

Hieronder lees je met welke projecten we bezig zijn:

Projectomschrijving: In dit project zal de voorgestelde aanpak uit fase 1 worden uitgevoerd middels een eerste jaarmeting. Hierbij wordt het innovatieve netvangsysteem op grotere schaal (locaties over heel Nederland) en vaker toegepast. Daarnaast worden experimenten gedaan om de aanpak te optimaliseren en uit te werken tot een meetprotocol. Onderwerpen die aan bod komen zijn de meetlocaties, het aantal metingen en type meetinstrumenten. Maar bijvoorbeeld ook of de bediening van het systeem geoptimaliseerd kan worden. De antwoorden op deze vragen leiden tot een aanscherping van de aanpak. Daarna worden metingen gedaan met het vernieuwde meetprotocol en wordt een eindrapportage opgesteld.

Looptijd: mei 2022 – juni 2023

Status: Voorbereidingen

Partner: nog niet bekend

Rapport: < rapport toevoegen >