Fase 1: Methodeontwikkeling

In deze fase zijn we vooral bezig met:

het (door)ontwikkelen en toepassen van nieuwe technieken, meetprotocollen en methodologieën voor zwerfafval op oevers; het opstellen van protocollen voor monitoring door middel van meten, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens.

Hieronder lees je met welke projecten we bezig zijn:

Projectomschrijving: In deze innovatieve pilot verkennen we de mogelijkheden om plastic te detecteren in de waterkolom door middel van sonartechniek. De testen zijn uitgevoerd in een gecontroleerde testomgeving waarbij stukken plastic zijn losgelaten in stilstaand en afgesloten water. Vervolgens is een drijvende sonar sensor door het water geleid om de plastics te detecteren via puls detectie. De eerste inzichten van de pilot zijn hoopgevend. Plastic kan worden gedetecteerd. De vraag die nu nog verder moet worden onderzocht is of plastic goed genoeg te onderscheiden is van andere materialen zoals zwevend organisch materiaal.

Looptijd: september 2021 - februari 2022

Status: Het eindrapport is gepubliceerd in maart 2022

Partner: Noria en Deltares

Link naar het rapport: Verkenning akoestisch monitoren plastic afval in de waterkolom

Projectomschrijving: Tijdens dit project is het afvangen van plastic zwerfafval via eenvoudig te hanteren vangnetten (larvennetten) vanaf een statisch platform onderzocht. Deze proef had tot doel om na te gaan wat de (on)mogelijkheden zijn om op een goedkope, flexibele en snelle wijze metingen te kunnen verrichten van zwerfafval in de waterkolom van verschillende riviertypen in Nederland. Het netvangsysteem bestond uit een drietal puntvormige netten die op verschillende dieptes van de waterkolom hangen. De netten zijn bevestigd aan een verticale hoofdlijn en bevinden zich vlak boven de rivierbodem, in het midden van de waterkolom en net onder het wateroppervlak.

Looptijd: oktober 2021 – maart 2022

Status: Opgeleverd

Partner: AT-KB

Rapport: Meetsysteem plastic: monitoring plastic in de waterkolom