Fase 2: Testen en toetsen

In deze fase doen we:

eerste observaties om inzicht te krijgen in de ordegrootte, samenstelling, hotspots en bronnen; een nulmeting op de oevers voor de kwantificatie van zwerfafval; vergelijken we het oude meetprotocol met het vernieuwde protocol.

Een nulmeting is een belangrijk referentiepunt. Het geeft ons inzicht in hoe we ervoor staan, laat patronen zien en geeft ons de ruimte om bij te sturen waar nodig. Met deze gegevens maken we onze zwerfafvalaanpak zo betrouwbaar en efficiënt mogelijk.

Hieronder lees je met welke projecten we bezig zijn:

Projectomschrijving: In dit project gaat TAUW de voorgestelde aanpak uit fase 1 uitvoeren middels een eerste jaarmeting.

Looptijd: april 2022 – maart 2023

Status: Lopend

Partner: TAUW, Stichting de Noordzee, WUR, IVN, Heydra Milieu Services b.v.

Rapport: < rapport toevoegen >

Projectomschrijving: In dit project zal Heijdra weer visuele inspecties uitvoeren vanaf een werkschip. De aanpak is aangescherpt op basis van de aanbevelingen vanuit het pilotproject.

Looptijd:

Status: Voorbereidingen

Partner: Heydra Milieu Services b.v.

Rapport: <rapport invoegen>