Fase 1: Methodeontwikkeling

In deze fase zijn we vooral bezig met:

het (door)ontwikkelen en toepassen van nieuwe technieken, meetprotocollen en methodologieën voor zwerfafval op oevers; het opstellen van protocollen voor monitoring door middel van meten, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens.

Hieronder lees je met welke projecten we bezig zijn:

Projectomschrijving: Schone Rivieren (IVN, Stichting de Noordzee en de Plastic Soup Foundation) heeft een rivierafvalonderzoek opgezet en gebruikt daarvoor een protocol dat gebaseerd is op de OSPAR-strand monitoring. Rijkswaterstaat wilde graag weten of deze methode ook toepasbaar is voor rivieroevers. Welke gegevens zijn erdoor beschikbaar en hoe bruikbaar zijn die voor het in kaart brengen en aanpakken van de bronnen van plastic in de Nederlandse rivieren? De Wageningen Universiteit (WUR) heeft dit voor Rijkswaterstaat onderzocht en geëvalueerd.

Het protocol van het Schone Rivieren onderzoek is het meest gedetailleerde protocol voor het karakteriseren van het type en de samenstelling van het zwerfafval op de rivieroever. De gegevensverzameling volgens deze methode geeft gedetailleerde informatie over het type en de samenstelling van het afval dat op de oevers ligt. Door het hoge aantal meetlocaties binnen het onderzoek van Schone Rivieren heeft Rijkswaterstaat een goed inzicht gekregen in de geografische trends, zoals de locatie van hotspots.

Looptijd: juli 2019 - januari 2020

Status: Afgerond

Partner: Wageningen University (WUR)

Rapport: Evaluatie en aanbevelingen

Projectomschrijving: De WUR heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de Schone Rivieren-aanpak geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie én op basis van aanvullende beleids- en beheervragen heeft Rijkswaterstaat adviesbureau TAUW gevraagd de meettechniek door te ontwikkelen en te combineren met de CROW-methode (schouwen van afval). In deze aanpak is er extra aandacht voor SUP’s en SUP vervangende producten en het gewicht van het afval. Er wordt op 40 locaties 4 keer per jaar gemeten om de invloed van seizoenen in kaart te brengen. De aanpak wordt in fase twee voor het eerst toegepast middels een eerste jaarmeting.

Looptijd: september 2021 – oktober 2022

Status: lopend

Partner: TAUW, Stichting de Noordzee, WUR, IVN, Heydra Milieu Services b.v.

Rapport:

Projectomschrijving: In dit pilotproject is er vanaf een werkschip een visuele inspectie (schouwen) gedaan van zwerfafval op oevers. Het project is uitgevoerd op de Rijn, Maas en IJssel en de afvoergebieden van de Rijn en Maas, in totaal ongeveer 928 kilometer. De mate van vervuiling en de plekken met veel zwerfafval, de hotspots, zijn

Looptijd: juni 2021 – januari 2022

Status: Opgeleverd

Partner: Heydra Milieu Services b.v.

Rapport: Rapport beeldkwaliteit zwerfafval oevers vanaf het water