Microplastics: risico

Wat doen microplastics?

Professor dr Bart Koelmans,
Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer, WUR

Hoe gedragen microplastics zich in een rivier? Wat zijn de ecologische effecten en risico’s van minuscuul kleine kunststoffen in zoet water op organismes? Op de mens? Bart was voorzitter van de SAPEA-werkgroep die de Europese Commissie adviseerde, en zocht het daarna voor de WHO uit voor microplastics in drinkwater, voeding en andere blootstellingsroutes. Maar zijn kennis gaat verder dan dat: over microplastics in rivier en zee weet hij – onder andere op basis van zijn ervaring als projectleider van TRAMP (Technologies for the Risk Assessment of Microplastics) en vele andere projecten - boeiend te vertellen.

In deze video worden de volgende vragen beantwoord:

 • 0:33    Hoe verloopt transport van (micro-)plastics van rivier naar zee?
 • 1:49      Kan microplastic dat drijft, toch naar de rivierbodem zinken?
 • 2:40      Wat gebeurt er met plastics op zee?
 • 4:09      Hoe zit het met effecten en risico’s?
 • 5:00      Hoe denken wetenschap en publiek over risico’s?
 • 7:23      Moeten we wachten tot de risico’s wetenschappelijk bewezen zijn?
 • 7:58      Wat is het verschil tussen gevaar en risico?
 • 8:57      Hoe bepaal je wetenschappelijk het risico van microplastics?
 • 10:43    Hoe bepaal je het risico voor dieren of mensen?
 • 11:50    Hoe maak je verschillend uitgevoerde effect  en blootstelling studies vergelijkbaar?
 • 15:19    Welke negatieve effecten van microplastics zijn echt aangetoond?
 • 18:27    Welke dichtheid /deeltjesgrootte / vorm hebben microplastics in het milieu?
 • 21:43    Lab versus praktijk: Kan je appels met peren vergelijken?
 • 25:38    Zijn er hoge microplastic concentraties gemeten in Nederlandse wateren?
 • 26:25    Hoe tel je effecten van plastics op bij alle andere milieu-effecten?
 • 32:00    Hoe een snoek zijn dieet aanpast, wanneer watervlooien dood gaan van microplastics.
 • 33:40    Welke invloed hebben microplastics op de helderheid van meren en rivieren?
 • 35:30     Wil je het afgelopen half uur samenvatten, Bart?

In deze rubriek