Microplastics: monitoring

Monitoring van microplastic

Dr Ivo Freriks,
Projectleider microplastics, Rijkswaterstaat

Met het MWTL-programma monitort Rijkswaterstaat de waterkwaliteit in de Nederlandse rivieren. Maar hoe monitor je microplastics? Hoe kan Rijkswaterstaat microplastics in water bemonsteren en meten? Hoe en waar? Tijdsgeïntegreerd, of traditioneel? Microplastics vormen een probleem. Maar hoe groot is dat probleem?
Rijkswaterstaat ontwikkelt in samenwerking met diverse partners een opzet voor het monitoren van de vracht en type  microplastics in de Rijn en Maas. Zo komen we te weten welke plastics, in welke hoeveelheden via de rivieren Nederland in komen en weer verlaten.

In deze video worden de volgende vragen beantwoord:

 • 1:01  Wat zijn de grootste bronnen van microplastics in Nederlandse rivieren?
 • 1:31  Drijven of zinken microplastics?
 • 2:16  Worden microplastics onderzocht in rivieren en op zee?
 • 2:31  Welke stappen zijn er nodig voor microplastic monitoring?
 • 3:27  Wat worden de locaties voor monstername?
 • 3:53  Waarom meten in zwevend stof van rivieren?
 • 4:13  Hoe bemonstert RWS een steekmonster van zwevend stof?
 • 5:14  Is er een alternatief voor filters, zodat je meer liters water kan bemonsteren?
 • 6:00  Hoe kan je een maand lang microplastics continu bemonsteren?
 • 6:44  Hoe meet RWS microplastics de microplastics-vracht?
 • 7:20  Hoe ziet jullie microplastics-meetopstelling er uit?
 • 8:00  Gaan jullie ook autobandenslijpsel meten?
 • 8:30  Welke factoren beïnvloeden microplastic-monstername of -meting?
 • 9:51  Wat zijn microplastics-guerrillaonderzoeken?
 • 10:10  Onderzoeken jullie microplastics?
 • 10:20  Blijven microplastics achter op de rivierbodem?
 • 10:50  Neemt de hoeveelheid microplastics toe in de tijd?
 • 11:20  Met wie gaat RWS CIV samenwerken?
 • 11:57  Wanneer is er een beeld van de hoeveelheid microplastics in Nederlandse rivieren?
 • 12:40  Wat zijn de doelen en mijlpalen van dit project?

In deze rubriek


MWTL-programma

Voor het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) zijn in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren een morfologisch, waterkwantiteit-, chemisch, biologisch (inclusief zwemwater) en een afval- meetnet ingericht. De data van het MWTL-monitoringprogramma worden gebruikt voor operationeel waterbeheer, bepalen trends, toetsing aan normen en het leveren van nationale en internationale rapportages.