Microplastics: milieuschade

Welke schade veroorzaakte het containerschip MSC Zoe nabij de Waddenzee?

Prof. dr ir Katja Philippart,
Bestuurslid Waddenacademie (portefeuille Ecologie), hoogleraar Universiteit Utrecht & projectleider Koninklijk NIOZ.

In het prille begin van 2019 verloor het containerschip MSC Zoe nabij de Waddenzee, een kwetsbaar natuurgebied, een groot aantal containers. Niet kan worden uitgesloten dat hierdoor milieuschade is veroorzaakt. In deze presentatie wordt ingegaan op de vraag waaruit deze schade zou kunnen bestaan en hoe wordt vastgesteld of schade is geleden.

In deze video worden de volgende vragen beantwoord:

 • 0:22  Wat gebeurde er met de MSC Zoe bij de Wadden?
 • 1:10  Waar zijn containers verloren en aangespoeld?
 • 1:39  Hoeveel kg containers, incl. lading verloor het schip?
 • 2:20  Wat zat er in die containers?
 • 3:45  Hoe veel kg (en welke) microplastics gingen overboord?
 • 4:45  Hoe veel containers zijn nog niet geborgen?
 • 05:14  Gaat het nog lukken, om dat te bergen?
 • 6:12  Hoe verspreiden microplastics zich aan de kust?
 • 8:10  Wat zijn de gevolgen voor het leven in de Waddenzee?
 • 8:48  Vind je (meer) microplastics terug in beesten?
 • 9:20  Hoe waardeer je de schade in juridische zin?
 • 12:40  Wanneer weten we meer?

In deze rubriek