Microplastics: analyse

Microplastics. Waar hebben we het over?

Professor dr Jacob de Boer,
Environmental Chemistry and Toxicology, head of  Environmental and Health, Vrije Universiteit.

Wat is er bekend over de hoeveelheden van microplastics in de Nederlandse rivieren? Hoe meet je microplastics en hoe borg je de kwaliteit van microplastics-analyses? Meten alle laboratoria precies hetzelfde? Als QUASIMEME Scientific Advisory Board member en als leider van een grote onderzoeksgroep licht hij - op basis van praktijkervaring, gecombineerd met een literatuuroverzicht – een tipje van de sluier op.

In deze video worden de volgende vragen beantwoord:

 • 0:13  Waarom worden microplastics gemeten?
 • 0:55  Hoe komen microplastics in water?
 • 2:05  Waarom kiezen labs voor verschillende analysetechnieken
 • 2:34  Hoe veel microplastics vond de VU in Nederlands water?
 • 3:06  Waarom onderschat je met een microscoop het aantal fibers?
 • 3:44  Welke polymeren vond de VU in NL?
 • 3:46  Is er een struikelblok om internationaal tot één bemonsterings- en analysemethode te komen?
 • 4:55  Wat zijn de stappen voor de analyse?
 • 7:01  Wanneer is welke analysemethode betrouwbaar?
 • 11:45  Harmoniseren: Hoe maak je analyseresultaten internationaal  vergelijkbaar?
 • 15:15  Hoe groot is de spreiding tussen labs bij het tellen van microplastics?
 • 16:30  Wat waren de conclusies Quasimeme ringtest
 • 18:00  Welke analysemethode beveel je aan voor microplastics?
 • 18:24  Zijn er al microplastic-referentiematerialen?

In deze rubriek