Onderzoek kosten preventieve maatregelen zwerfafval op droog en nat areaal van Rijkswaterstaat [werkrapportage]

Titel: Onderzoek kosten preventieve maatregelen zwerfafval op droog en nat areaal van Rijkswaterstaat [werkrapportage]

Samenvatting: Rijkswaterstaat (RWS) verwijdert zwerfafval van zijn eigen droge en natte areaal. In dat kader werkt RWS aan een brede aanpak van zwerfafval. Een totaalbeeld van de kosten die hiermee gemoeid zijn is daarvoor nodig. Ontbrekende schakel in dit totaalbeeld zijn de kosten van preventieve maatregelen voor zwerfafval op droog en nat areaal. Dit zijn de maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van het ontstaan van zwerfafval en het schoonhouden van RWS-arealen, niet zozeer op het schoonmaken ervan. De resultaten van het onderzoek naar de kosten van preventieve maatregelen zijn opgenomen in deze werkrapportage.

Datum: maart 2022

Auteur: Buiten Organisatieadvies, in opdracht van Rijkswaterstaat

Document: Onderzoek kosten preventieve maatregelen zwerfafval op droog en nat areaal van Rijkswaterstaat