Onderzoek naar de inhoud van de vuilfuik® op locatie Steenwijk en Soest

Titel: Onderzoek naar de inhoud van de vuilfuik® op locatie Steenwijk en Soest : in context geplaatst met de bureaustudie ’relatie sanitair afval en overstorten’ van Rijkswaterstaat

Samenvatting: Sanitair afval wordt veel in het milieu aangetroffen. Voor een groot deel verloopt dit via overstorten in rioolstelsels na hevige of langdurige regenval. Dit onderzoek is uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de bijdrage van sanitaire afvallozingen op oppervlaktewateren via overstortputten. Dit is gedaan door de inhoud van twee vuilfuiken® op twee verschillende locaties te onderzoeken (Steenwijk en Soest).

Datum: oktober 2021

Auteur:  Sweco, in opdracht van Stichting Rioned

Document: Onderzoek naar de inhoud van de vuilfuik® op locatie Steenwijk en Soest