‘SUP proof’-alternatieven voor kunststof rietjes voor eenmalig gebruik

Titel: ‘SUP proof’-alternatieven voor kunststof rietjes voor eenmalig gebruik : Fase 2: Verkenning van mogelijke alternatieven die geschikt zijn voor mensen met een beperking

Samenvatting: De Single-use plastic richtlijn (SUP) verbiedt de handel in plastic rietjes voor eenmalig gebruik. Maar een specifieke doelgroep, mensen met een beperking, is afhankelijk van deze rietjes voor eten en drinken.

Rijkswaterstaat heeft adviesbureau Partners for Innovation namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarom laten uitzoeken of er alternatieven op de markt zijn die aan alle eisen en wensen voldoen.

De uitkomst is dat er op dit moment geen alternatieven beschikbaar die aan alle eisen en wensen voldoen. Er zijn een aantal kansrijke materialen maar die zijn nog volop in ontwikkeling. Weliswaar maakt de richtlijn een uitzondering voor medische toepassingen maar het is de vraag of fabrikanten doorgaan met de productie nu het leeuwendeel van de markt is weggevallen.

Het opgestelde Programma van Eisen biedt wel een goed uitgangspunt om rietjes van geschikte materialen te ontwerpen.

Datum: november 2021

Auteurs: Jos Vlugter, Rosa Jager & Ingeborg Gort (Partners for Innovation)

Document: ‘SUP proof’-alternatieven voor kunststof rietjes voor eenmalig gebruik