Gedragsonderzoek naar het stimuleren van participatiegedrag bij zwerfafval

Titel: Rapportage Gedragsonderzoek naar het stimuleren van participatiegedrag bij zwerfafval

Samenvatting: Voor gebiedsbeheerders kan participatie een tool zijn om betrokkenheid van bezoekers en bewoners bij het gebied te vergroten, waardoor het gebied schoner blijft. We bespreken twee kansrijke interventies en aanbevelingen om zwerfafvalparticipatie te stimuleren. Gemeenten en gebiedsbeheerders kunnen deze interventies uitvoeren om het actief opruimen van zwerfafval aan te moedigen.
De eerste interventie stimuleert bezoekers van natuurgebieden om zwerfafval te verzamelen en weg te gooien. De tweede interventie stimuleert bewoners om ondergrondse afvalcontainers (ORACs) te adopteren.

Datum: maart 2021

Auteur: Dijksterhuis & Van Baaren, in opdracht van IenW

Document: Gedragsonderzoek naar het stimuleren van participatiegedrag bij zwerfafval (pdf, 7.7 MB)