Monitoring plastic Rijntakken - testfase

Titel: Monitoring plastic Rijntakken - testfase

Samenvatting: In 2019 en 2020 is de hoeveelheid meso- en macroplastics die met het Rijnwater meestroomt in beeld gebracht door registratie van de 'bijvangst' tijdens ankerkuilvisserij. Deze methode is niet eenvoudig realiseerbaar op willekeurige locaties en vangt door de relatief grove maaswijdte slechts een klein deel van het mesoplastic (0,5-5 mm). Om deze reden heeft Rijkswaterstaat onderzoek laten doen naar een nieuwe bemonsteringsmethodiek voor plastics. De testen zijn uitgevoerd in de Niederrhein te Grieth (Duitsland), de Rijn te Tolkamer, de Waal te Nijmegen en bij IJzerdoorn en op diverse locaties in de IJssel (Doesburg, Deventer en Kampen). In deze notitie wordt de toegepaste methodiek van monstername geëvalueerd.

Datum: juni 2021

Auteur: Max van de Ven en Jochem Hop, in opdracht van Rijkswaterstaat PPO

Document: Monitoring plastic Rijntakken - testfase (pdf, 7.5 MB)