Lessons learned voorbereidend onderzoek Pilot plastic vangen en verwerken IJssel

Titel:  Lessons learned voorbereidend onderzoek Pilot plastic vangen en verwerken IJssel

Samenvatting: Rijkswaterstaat werkt –in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat- aan pilots voor het afvangen en verwerken van plastics uit de rivieren. In dit kader is in de leerruimte Self Supporting Rivier Systeem een innovatieve pilot voorbereid voor het testen van een afvangsysteem voor plastic zwerfafval in een vrij afstromende rivier. De beoogde locatie voor deze pilot is de IJssel bij Kampen. De pilot is na het
vooronderzoek beëindigd. Dit rapport beschrijft de lessen (lessons learned) die tijdens het vooronderzoek zijn geleerd. De inzichten hebben betrekking op
de volgende thema’s.
1. Het probleem van plastic zwerfafval in rivieren zoals de IJssel.
2. De mogelijkheden van het ontwikkelde systeem om dit probleem aan te pakken.
3. De randvoorwaarden (fysiek, sociaal en institutioneel) voor succesvol inpassen, testen en optimaliseren
van het systeem.
4. Monitoring van effectiviteit en impact van het systeem.
5. Samenwerken aan innovatie.

Datum: juni 2021

Auteur: Innovatieteam leerruimte SSRS met partijen Deltares, TGBB, CR, BAM/Vanden Herik en Rijkswaterstaat

Document: Lessons learned voorbereidend onderzoek Pilot plastic vangen en verwerken IJssel (pdf, 565 kB)