Afval hotspots in de Nederlandse rivierdelta

Titel: Afval hotspots in de Nederlandse rivierdelta

Samenvatting: In het kader van het microplastics programma is onderzocht waar langs de grote rivieren de 25 grootste hotspots liggen van recreatie-, sanitair en sportvisserijafval en nurdles. Deze inventarisatie is gedaan op basis van de dataset van het project Schone Rivieren. Binnen dat project is in de periode 2017 tot 2020 op vaste trajecten van 100 meter rivieroever één of meerdere malen door vrijwilligers het afval in kaart gebracht met behulp van de OSPAR-meetmethode. Dit geeft een eerste indicatie van de omvang en de locaties van de hotspots en vormt belangrijke input voor de aanpak van zwerfafval langs rivieren door bronaanpak. Omdat de vaste onderzoekstrajecten van Schone Rivieren niet alle rivieroevers in Nederland behelzen, geeft dit geen compleet beeld van alle hotspots. Rijkswaterstaat monitort met een in ontwikkeling zijnde systematiek de komende jaren op meerdere oevers, waardoor meer data wordt verkregen en het beeld van hotspots mogelijk verandert.

Datum: juni 2021

Auteur: Stichting de Noordzee, Marijke Boonstra en Winnie de Winter

Document: Afval hotspots in de Nederlandse rivierdelta