Eindrapport Landsmeer

Titel: Pilot integrale aanpak zwerfafval tracé Ring Noord (A10, S117) tot en met Purmerend/Beemster (via A8, A7)

Samenvatting: Zwerfafval langs wegen komt veel voor en is lastig om aan te pakken. De automobilisten (incl. vrachtwagenchauffeurs) zijn hier de grootste vervuilers. Rijkswaterstaat heeft in 2018 in Landsmeer, samen met stakeholders in Landsmeer, een pilot opgezet en uitgevoerd voor een brede aanpak van zwerfafval langs de rijkswegen. Dit rapport beschrijft de resultaten.

Datum: september 2020

Auteur: Rijkswaterstaat

Document: Eindrapport Landsmeer (pdf, 9.5 MB)