Summary report Plastic litter in Rhine, Meuse and Scheldt

Titel: Summary report Plastic litter in Rhine, Meuse and Scheldt, contribution to plastic litter in the North Sea

Samenvatting: Dit (verkorte) onderzoek (in opdracht van Rijkswaterstaat en het ministerie van infrastructuur en milieu) beschrijft de oorsprong en de transport routes van plastic afval in de drie grote rivieren van Nederland, de Rijn, de Maas en de Schelde. Het onderzoek geef een inschatting van de bijdrage van deze rivieren aan de totale hoeveelheid plastic zwerfafval in de Noordzee.

Datum: mei 2013

Auteur: Deltares

Document: Summary report Plastic litter in Rhine, Meuse and Scheldt, contribution to plastic litter in the North Sea (pdf, 970 kB)