Handreiking Sturen op beleving

Titel: Handreiking Sturen op beleving

Samenvatting: Na sturen op frequentie en sturen op beeldkwaliteit is er in de laatste jaren in het beheer van de openbare ruimte steeds meer aandacht voor sturen op beleving. Alhoewel al ervaring wordt opgedaan met de eerste belevings- en effectbestekken staat Sturen op Beleving nog in de kinderschoenen en is er een grote kennisbehoefte. Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het beheer van de openbare ruimte en hierbij meer aandacht wil geven aan hoe gebruikers dit ervaren. De handreiking geeft aan de hand van een aantal thema’s tips hoe meer te sturen op beleving.

Datum: september 2017

Auteur: NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en NVRD

Document: Handreiking Sturen op beleving (pdf, 617 kB)