Managementsamenvatting Kansrijke gedragsrichtingen voor de zwerfafvalaanpak op treinstations, snoeproutes en in winkelgebieden

Titel: Managementsamenvatting Kansrijke gedragsrichtingen voor de zwerfafvalaanpak op treinstations, snoeproutes en in winkelgebieden

Samenvatting: We verzamelden specifieke kennis over het probleem(gedrag) in de drie situaties aan de hand van zes vragen: Wie vervuilt er? Waarom vervuilt men? Hoe ontdoet men zich van de producten? Welke productcategorieën zwerfafval zijn er aanwezig? Welke interventies zijn er in het verleden uitgevoerd? Wat zijn heersende denkbeelden?

Datum: januari 2020

Auteur: uitgevoerd door Dijksterhuis & van Baaren in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Document: Managementsamenvatting (pdf, 709 kB) Kansrijke gedragsrichtingen voor de zwerfafvalaanpak op treinstations, snoeproutes en in winkelgebieden