Overzicht vangsystemen

Titel: Overzicht vangsystemen afval in water: kenmerken en mogelijke inzet voor monitoring

Samenvatting: In dit document zijn diverse vangsystemen voor (plastic) afval in water gebundeld en samengevat. Per systeem zijn kenmerken beschreven, zoals waar het systeem wordt toegepast (zee, rivier, gracht, etc.), de dekkingsgraad (drijvend afval of afval in waterkolom, hele rivier of alleen oevers etc.) en technische mogelijkheden. Op basis van deze kenmerken is vervolgens een inschatting gemaakt van de geschiktheid voor monitoring.

Datum: januari 2020

Auteur: Mark van den Kieboom, Julia Suesan-Regoort (Antea Group) i.o.v. Rijkswaterstaat

Document: Overzicht vangsystemen afval in water: kenmerken en mogelijke inzet voor monitoring (pdf, 188 kB)