Bronaanpak plastic zwerfafval op rivieroevers

Plastic zwerfafval komen we nog op veel plekken in Nederland tegen: op straat, in de natuur en ook op en langs rivieren. Via de rivieren stroomt dit afval richting zee en wordt het onderdeel van de plastic soep. Het vervuilt onze leefomgeving en is schadelijk voor het milieu. Voor zwerfafval op zee en op land gebeurt al veel, maar voor rivieren was tot nu toe nog minder aandacht. Daarom werkt Rijkswaterstaat aan het aanpakken van de bronnen van dit (plastic) zwerfafval op rivieroevers.

Bronaanpak zwerfafval

Rivieren vormen een belangrijke transportroute voor plastics vanuit land naar zee. Een aanpak om er voor te zorgen dat plastic zwerfafval niet in rivieren belandt, is er nog niet. De minister en staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voelen de noodzaak om daar verandering in te brengen en hebben plannen ontwikkeld voor een gezamenlijke aanpak van (plastic) zwerfafval in rivieren. Deze hebben zij kenbaar gemaakt in hun brief van 6 november 2018 aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris heeft vervolgens Rijkswaterstaat gevraagd om een plan te maken om zwerfafval dat ontstaat op rivieren en rivieroevers tegen te gaan. Onderdeel van dit plan is het in kaart brengen van de grootste bronnen van zwerfafval op rivieroevers. Dat onderzoek (pdf, 8.4 MB) heeft in 2019 plaatsgevonden. Op basis van deze informatie ontwikkelen en testen we samen met de betrokken stakeholders een bronaanpak voor de situatie. In 2020 en 2021 richten we ons op de volgende zes bronnen:

  1. Recreatiestranden
  2. Bedrijventerreinen en bouwplaatsen
  3. Binnenvaart
  4. Riooloverstorten
  5. Sport- en recreatievisserij
  6. Stadskades.

Voor deze gebieden testen we bronaanpakken, die we vervolgens samen met de betrokkenen borgen, zodat ook in de toekomst geen/minder (macro)plastic afval via de rivieren in zee verdwijnt.