Innovatie

Pilots in water

Bronaanpak rivieroevers

In 2020 richten we ons op de volgende zes bronnen: recreatiestranden langs de grote rivieren; bedrijventerreinen en bouwplaatsen; binnenvaart; recreatievaart; sportvissers; stadskades.

Vangsystemen

Sinds 2019 onderzoekt Rijkswaterstaat de mogelijkheid om met  het zwerfafval in rivieren op te vangen en te verwijderen. De drie pilots richten zich op verschillende riviertypen.

Pilots op land

Langs wegen

Rijkswaterstaat heeft de  afgelopen jaren een aantal pilots uitgevoerd op het gebied van zwerfafvalaanpak op verzorgingsplaatsen, carpoolplaatsen en langs wegen.