Innovatie

Pilots in water

Via deze ingang vindt u informatie over innovatieve projecten om zwerfafval aan te pakken in water:

  • Bronaanpak oevers, bijvoorbeeld in rivieren
    In 2020 richten we ons op de volgende zes bronnen: recreatiestranden langs de grote rivieren; bedrijventerreinen en bouwplaatsen; binnenvaart; recreatievaart; sportvissers; stadskades.
  • Vangsystemen

Pilots op land

Rijkswaterstaat heeft de  afgelopen jaren een aantal pilots uitgevoerd op het gebied van zwerfafvalaanpak op verzorgingsplaatsen, carpoolplaatsen en langs wegen.