Innovatie

Pilots in water

  • Bronaanpak rivieroevers
    In 2020 richten we ons op de volgende zes bronnen: recreatiestranden langs de grote rivieren; bedrijventerreinen en bouwplaatsen; binnenvaart; recreatievaart; sportvissers; stadskades.
  • Vangsystemen
    Sinds 2019 onderzoekt Rijkswaterstaat de mogelijkheid om met  het zwerfafval in rivieren op te vangen en te verwijderen. De drie pilots richten zich op verschillende riviertypen.

Pilots op land

  • Langs wegen
    Rijkswaterstaat heeft de  afgelopen jaren een aantal pilots uitgevoerd op het gebied van zwerfafvalaanpak op verzorgingsplaatsen, carpoolplaatsen en langs wegen.