Wat is de ZOR?

Vraag

Wat is de ZOR?

Antwoord

De nationale Zwerfafvalophaalregeling (ZOR) heeft als doel om samenwerkingsverbanden en initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op het verminderen van zwerfafval in water. Rijkswaterstaat heeft dit financiële instrument ontwikkeld.

Met deze regeling faciliteren we het ophalen en verwerken van door derden ingezameld zwerfafval. Onder ‘derden’ verstaan we alle partijen buiten Rijkswaterstaat die zorgen voor de inzameling van zwerfafval. Maar we richten ons vooral op door samenwerkingsverbanden, zoals Schone Rivieren, georganiseerde opruimacties.

We willen daarom graag dat ook nieuwe opruimacties onderdeel worden van een samenwerkingsverband om door de ZOR financieel te worden ondersteund. Rijkswaterstaat zal nieuwe initiatiefnemers dan ook in contact brengen met een samenwerkingsverband dat al bestaat of in oprichting is. In overleg met het samenwerkingsverband kan op de nieuwe locatie worden opgeruimd met financiële ondersteuning van de ZOR.

Heb je ideeën of zou je willen opruimen, gebruik dan het contactformulier.