Wat is de ZOR?

Vraag

Wat is de ZOR?

Antwoord

Met de ZOR stelt Rijkswaterstaat budget beschikbaar voor het afvoeren en verwerken van zwerfafval dat door derden is ingezameld langs de rijkswateren. Met de ZOR wil Rijkswaterstaat samenwerkingsverbanden in de aanpak tegen zwerfafval stimuleren en faciliteren. Om het gedeelde zwerfafvalprobleem aan de bron aan te pakken is samenwerking namelijk essentieel. Hoe meer organisaties en mensen actief zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het probleem, hoe meer bewustwording wordt gecreëerd en hoe meer mensen bereikt worden. Heb je ideeën of zou je willen opruimen dan kun je het contactformulier gebruiken.

De ZOR is tot stand gekomen om schone-rivieren-samenwerkingsverbanden te stimuleren en faciliteren. Zie ook: www.schonerivieren.org. Voor nieuwe opruimacties die door de ZOR financieel worden ondersteund, is het de bedoeling dat zij (uiteindelijk) onderdeel worden van een samenwerkingsverband. Rijkswaterstaat zal de nieuwe initiatiefnemers dan ook in contact brengen met een reeds bestaand of in oprichting zijnd samenwerkingsverband. In overleg met het samenwerkingsverband kan op de nieuwe locatie worden opgeruimd met financiële ondersteuning van de ZOR.