Op welke wijze verzamelen we het afval?

Vraag

Op welke wijze verzamelen we het afval?

Antwoord

Het opruimen dient te gebeuren passend binnen de geldende regels in het gebied. Verder stelt Rijkswaterstaat voor het afvoeren van het afval als eis dat het afval op de verzamellocaties op correcte en goed afgesloten wijze wordt gedeponeerd. Zo vindt er geen verwaaiing plaats en kan het ingezamelde afval eenvoudig worden opgehaald. Verzamellocaties moeten daarnaast bereikbaar zijn voor de inzamelvoertuigen van de aannemer.