Voor welke soorten vervuiling geldt de ZOR?

Vraag

Voor welke soorten vervuiling geldt de ZOR?

Antwoord

De regeling geldt voor anorganisch afval, zoals plastic, glas en blik op de oevers en in de uiterwaarden van de rijkswateren. De regeling is in principe niet bedoeld voor organisch afval, zoals hout, riet, gras en waterplanten, maar soms is dat niet te scheiden van het anorganisch afval. Ook chemisch afval, grootschalige dump, puin en dergelijke vallen niet onder de regeling. De regeling vervangt niet de wettelijke zorgplicht van terreineigenaren en beheerders voor het ontdoen van afval van bijvoorbeeld recreatie en eigen activiteiten.