Welke kosten worden gedekt vanuit de ZOR?

Vraag

Welke kosten worden gedekt vanuit de ZOR?

Antwoord

Vanuit de ZOR wordt geregeld en betaald dat door derden ingezameld zwerfafval langs rijkswateren wordt afgevoerd en verwerkt.