Geldt er een min of max voor de hoeveelheid opgehaald zwerfafval?

Vraag

Geldt er een minimum of maximum voor de hoeveelheid zwerfafval die wordt opgehaald?

Antwoord

In principe is er geen minimum of maximum hoeveelheid vastgesteld. Het afval dient op een efficiënte manier afgevoerd te kunnen worden.