Wie kunnen deelnemen?

Vraag

Wie kunnen deelnemen?

Antwoord

In principe kan iedere vereniging of organisatie opruimen. De ZOR is tot stand gekomen om schone-rivieren-samenwerkingsverbanden te stimuleren en faciliteren. Zie ook: www.schonerivieren.org. Nieuwe verenigingen of organisaties die zich aanmelden, zal Rijkswaterstaat in contact brengen met een reeds bestaand of in oprichting zijnd samenwerkingsverband langs het betreffende rijkswater.