Wat is het beste moment voor het uitvoeren van acties?

Vraag

Wat is het beste moment voor het uitvoeren van acties?

Antwoord

Dit verschilt per locatie. Bij de grote rivieren wordt geadviseerd om op te ruimen na de hoogwaterperiode, bij de kanalen en meren heeft de hoogwaterperiode geen grote invloed. In de zuidwestelijke delta is het stormseizoen ook van invloed op de hoeveelheid afval langs de rijkswateren. Daarnaast moet bij de planning worden gelet op het broedseizoen (globaal maart tot en met juli) en indien relevant met de getijden.