Zwerfafvalophaalregeling

Rijkswaterstaat faciliteert

De zwerfafvalophaalregeling houdt in dat we afval, dat door derden langs oevers is ingezameld, kosteloos afvoeren en verwerken. Dit gebeurt doorgaans na een hoogwaterperiode. Dan blijft er veel zwerfafval achter op de kant. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld samen met vrijwilligers een opruimactie organiseren en het ingezamelde afval vervolgens laten ophalen en verwerken door Rijkswaterstaat.

De ZOR is een aanvulling op bestaande contracten en regelingen voor het beheer van een gebied. De regeling is vanaf begin 2018 van kracht. De regeling helpt mee om op een efficiënte en doelmatige manier te voorkomen dat zwerfafval in de zee belandt. Samen met andere partijen zorgen we ervoor dat Nederland verandert van een tussenstation voor plastic afval in een eindstation.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u contact over de ZOR? Vul dan het contactformulier in of kijk of u het antwoord op uw vraag hiernaast kunt vinden.

In deze rubriek

Samen houden we zwerfafval uit zee

In zeeën en oceanen drijft veel plastic. Dit fenomeen noemen we de plasticsoep. Een groot deel van dit afval komt uit onze eigen rivieren en binnenwateren. Die rivieren voeren het afval vanaf het land mee naar de zee.

Nederland is het laatste station voordat grote rivieren als de Rijn en de Maas uitmonden in de Noordzee. Daarom is het belangrijk om het zwerfafval in deze rivieren terug te dringen. Het kabinet wil de hoeveelheid zichtbaar zwerfafval op oevers en de kust nog vóór 2020 verminderen. Dit doel is verwerkt in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Dit document stelt een kader vast voor de bescherming en instandhouding van onze wateren. Rijkwaterstaat draagt hieraan bij met de landelijke Zwerfafvalophaalregeling  (ZOR).

Vragen & Antwoorden over de ZOR