De Litter Trap 5

De Litter Trap 5 (LT5) is een nieuw model plasticvanger, dat door de Nederlandse Not-for-profit organisatie CLEAR RIVERS ontwikkeld is. De LT5 ligt in de Wilhelminahaven in Schiedam, wat (nu nog) een van de vervuildste havens binnen het Rotterdams Havengebied is.

Zuidwestenwind zorgt ervoor dat veel vuil vanaf de Nieuwe Maas de Wilhelminahaven indrijft. Het vuil, dat hoofdzakelijk uit plastic bestaat, veroorzaakt al jaren plaatselijk milieuvervuiling. De gemeente Schiedam is opdrachtgever van de LT5. Rijkswaterstaat is in het gebied verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van natuurvriendelijke oevers en draagt daarom financieel bij.
 
De LT5 is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic. Wind en stroming vullen het vangsysteem – dat ruim 265 meter lang is – met drijfvuil. De opvanginstallatie voorkomt dat drijfvuil het getijdenpark in de Wilhelminahaven instroomt en vangt het drijfvuil effectief op om te voorkomen dat dit door kan stromen naar de Noordzee. Drijvende schermen vergroten het bereik van de plasticvanger en geleiden het drijfvuil het opvangsysteem in.